Info voor wedstrijdorganisaties

 • De wedstrijdorganisaties vergadering 2017 was op zaterdag 14 januari 2017, de notulen staan op de ledenpagina, klik hier >>
 • Voor het vernieuwde handboek voor wedstrijdorganiaties, uitgave januari 2017, klik hier >>
 • Voor FSNuitslag! (rekensoftware), klik hier >>
 • Sloepen die willen meedoen aan het landelijke FSN klassement, dienen ten laatste één week voor aanvang van de betreffende wedstrijd in te schrijven, met duidelijke opgave met hoeveel roei(st)ers men mee gaat doen (artikel 3.11 wedstrijdreglement). De lijst inschrijvingen graag het weekend voorafgaande aan de wedstrijd mailen naar wedstrijdcommissie@federatiesloeproeien.nl
 • De uitslagen dienen te worden berekend met het programma FSNuitslag! Voor meer info, klik hier >>
 • De FSN ontvangt binnen 48 uur na de wedstrijd de uitslagen.
 • De FSN publiceert vervolgens deze als voorlopige uitslagen (in .pdf) op de site.
 • Vragen, opmerkingen over de uitslagen verwijst de FSN door naar de betreffende organisatie. De FSN is uiteraard bereid om bij kwesties of vragen de organisaties te assisteren. Onderstaand contactformulier kan dan ingevuld worden.
 • 10 Dagen na de wedstrijd maakt de FSN de uitslag definitief.
 • Voor het actuele sloepenregister,   klik hier >>  

Wedstrijdinformatie 2017 en 2018

 • Data en informatie mbt wedstrijden 2017 en 2018 svp doorgeven via de speciale pagina, klik hier >>
 • Deze informatie zal ook worden gebruikt voor het updaten van de infopagina's op sloeproeien.nl
 
 • Voor tips over goed zeemanschap en het Binnenvaartpolitiereglement (BPR), klik hier >>

Contact

Contactformulier FSN