Roeirace Lemmer OFK, 18 mei 2019

Beste roeiers,
 
Bij een controle van de uitslag van Roeirace Lemmer heeft de FSN wedstrijdcommissie geconstateerd dat de, door de organisatie gebruikte afstand, niet de juiste is geweest. De commissie heeft op basis van de door haar meerdere opgevraagde gps gegevens gezien dat de afstand welke gebruikt had moeten worden teveel afwijkt van de afstand zoals deze in de berekening is gehanteerd. Omdat de afwijking te groot is en het gebruikt van de daadwerkelijk geroeide afstand een flinke invloed heeft op de uitslag, is in overleg met de organisatie van Lemmer besloten de uitslag te herzien.
 
We begrijpen dat ( alweer) een herziening erg onplezierig is voor zowel de organisaties als de roeiers. We vragen daarom de organisaties met klem om de tips en tools zoals deze in het handboek voor organisaties staan te gaan gebruiken. Dit handboek is op de FSN site als download beschikbaar.
 
We hopen hiermee dergelijk herberekeningen in de toekomst te voorkomen.
 
Met vriendelijke groet FSN wedstrijdcommissie