Langweerder Sloepenrace, Langweer - 6 oktober 2018

 
Beste roei-teams,
 
Om de organisatie van Muiden-Pampus-Muiden voldoende tijd te kunnen geven voor hun inschrijfprocedure, is de uitslag en de (voorlopige) tussenstand met enige spoed gecontroleerd en opgemaakt. De tussenstand tot en met de sloepenrace Langweer is voor deze organisatie van belang bij het vaststellen van de teams welke hun sloep met voorrang mochten inschrijven. 
Hoewel deze voorlopige tussenstand hierbij gebruikt is, betekent het niet dat de uitslag van sloepenrace Langweer en de daarbij behorende tussenstand al definitief is. Als wedstrijdcommissie hanteren we net als bij iedere ander race de 10 dagen waarin een eventueel protest nog verwerkt kan worden.
 
Vriendelijke groet,
de wedstrijdcommissie