Roeirace Lemmer OFK, 2 mei 2015

Er is een fout in de uitslag van Lemmer geconstateerd. In de berekening zijn sloepen meegenomen die niet of buiten mededinging hebben deelgenomen. Voor deze sloepen zijn hele korte roeitijden gebruikt. Dit heeft het referentievermogen behoorlijk verhoogd. De correctie op basis van dit referentievermogen was de oorzaak van de te hoge wattages in de uitslag. Om dit in de toekomst te voorkomen, zullen wij de instructies voor het gebruik van de rekensheet aanpassen. Hier onder de gecorrigeerde uitslagen. De verhoging lag bij alle sloepen in dezelfde verhouding, zodat de aanvankelijke uitslag wel correct de krachtsverhoudingen weergaf.