Kameleonrace, 27 juni 2015

De reden van de vertraging in het publiceren van de uitslag van de Kameleonrace is vanwege een onderzoek naar correcties bij de herenrace. Verwarring over de te ronden boeien op het Sneekermeer heeft ertoe geleid dat vrijwel alle deelnemers van de herenrace een boei gemist hebben. De wedstrijdorganisatie heeft dit opgelost door de afstand van de route zonder de betreffende boei te meten en in de berekening te hanteren. De enkele sloep waarvan men wist dat deze de betreffende boei wel gerond had, is gecorrigeerd door de gemiddelde snelheid te gebruiken in de berekening. De verwarring op het drukke wedstrijdwater ontstond door de aanwezigheid van andere boeien voor zeilwedstrijden georganiseerd vanuit Sneek en Terherne. 
 
Het achteraf inkorten van een wedstrijd is ongebruikelijk en normaliter ongewenst. Om er zeker van te zijn dat deze werkwijze niet tot oneerlijke resultaten zou leiden, heeft de Wedstrijdcommissie een onderzoek ingesteld.  De Wedstrijdcommissie heeft samen met de organisatie van de Kameleonrace moeten concluderen dat de correctie niet voor alle sloepen terecht is geweest. Op basis van waarnemingen van de organisatie en de output van GPS-trackers is gebleken dat een gecorrigeerde sloep de betreffende boei niet gerond had. In de nu gepubliceerde uitslag is de onterechte correctie rechtgezet en wij zijn ervan overtuigd dat dit een eerlijke representatie van de prestaties van de Heren bij de Kameleonrace is.
 
Bij de damesrace is het juiste parcours gevaren, dus waren geen correcties noodzakelijk. 
 
Wedstrijdcommissie FSN, 1 september 2015