FAQ FSNuitslag!

Q. Er zijn verschillende versies in omloop, maakt het uit voor de uitslag welke versie is gebruik?

A. Nee, vanaf versie 0.3 is de programmacode voor de berekening niet meer veranderd en zijn de uitslagen uit alle versies gelijk. Het verschil zit in het gebruiksgemak en de mate waarin en de manier waarop het programma op onjuiste invoer reageert. De toevoeging van neutralisatie is ook geen verandering, het trekt alleen roeitijd af van de totale roeitijd; dat kon eerder ook al door de finishtijd of de starttijd aan te passen, maar is op deze manier inzichtelijker gemaakt. Sommige toegevoegde controles kunnen invloed hebben op de voorlopige uitslag omdat daardoor eerder wordt ontdekt dat er een invoer- of bedieningsfout is gemaakt.

Q. Is de huidige versie de laatste versie?

A. Nee, er zijn nog een aantal verbeteringswensen en er komen wellicht ook nog specifieke wensen van organisaties die zullen worden gehonoreerd (zonder de uitslagberekening zelf te veranderen)

Q. Mag iedereen het programma gebruiken?

A. Het programma is primair bedoeld voor gebruik door wedstrijdorganisaties, maar het staat iedereen vrij het programma te gebruiken voor eigen doeleinden.

Q. Ik kom ergens niet uit, waar kan ik terecht

A. Email: fsnuitslag@federatiesloeproeien.nl ; met leden van wedstrijdorganisaties die het programma toepassen worden afspraken gemaakt voor onmiddellijke hulp op de wedstrijddag indien nodig.