Nieuws

Klassement aanpassingen door CW-waarde en herindeling

13-06-2018 20:52

Beste sloeproei teams,


Zoals in de brief van 9 mei 2018 is gemeld, is voor een aantal sloepen de Cw waarde aangepast.  Deze aanpassing heeft een direct effect op de uitslagen van de reeds geroeide races. De wedstrijdcommissie is klaar met de herberekening van de uitslagen. Er is een kleine verschuiving ontstaan in de tussenstand. De laatste tussenstand is altijd online te vinden via deze link.

Naast het opnieuw berekenen van de uitslagen en de tussenstand is er ook een zeer kleine herindeling gemaakt. Mede door de klasseindeling te maken op basis van het gemiddelde vermogen over de beste 6 races van het voorafgaande jaar is gebleken dat de oorspronkelijk gemaakte klasse indeling voor het overgrote deel al correct was.  

Aan de hand van de voorwaarden zoals die tijdens de A.L.V.  van februari 2018 overeengekomen zijn, is besloten tot het herindelen van slechts twee sloepen. Bij de dames promoveert de Mata Hari  naar de 1e klasse  en bij de heren de Epoxydus  H6. Beide sloepen zijn hierover ingelicht. Alle sloepen hebben nu zoveel mogelijk een gelijke kans op een titel in de klasse waarin ze uitkomen.  

Tijdens de A.L.V.  is ook afgesproken dat een mogelijke herindeling zou moeten plaatsvinden voorafgaand aan de derde hoofdklasse genomineerde race.  Door de niet voorziene en tijdrovende herberekening van de Cw waardes is deze deadline niet gehaald. Met het oog op de wens voor een eerlijke competitie meent de commissie de herindeling toch door te moeten zetten.  Omdat er geen veranderingen zijn in de hoofdklasse zien we geen zwaarwegende reden om af te zien van een herindeling nu die wat later is. Er zijn voor de sloepen in de 1e en 2e klasse nog meer dan genoeg races te roeien om een eerlijke en spannende competitie te kunnen behouden.

De tussenstand is als gevolg hiervan dus niet alleen aangepast met berekening volgens de nieuwe cw waardes, maar ook aangepast als gevolg van de nieuwe klasseindeling in de dames en heren 1e en 2e klasse.  

We hopen jullie hiermee voldoende ge├»nformeerd te hebben en wensen  jullie veel succes toe tijdens de tweede helft van dit sloeproeiseizoen.

Met vriendelijke groet,   

Bestuur en wedstrijdcommissie FSN

even tussendoor

25-05-2018 13:50
Beste sloeproeiers en wedstrijdorganisaties,
 
het is mei en het roeiseizoen is aardig op gang.  We deden al leuke wedstrijden, vaak bij mooi weer en het was begin april een fijn weerzien met oude bekenden.
 
Als FSN zijn we trots op het feit dat we met z'n allen het sloeproeien op zo'n sportieve manier beoefenen ondanks de uitdagingen die, zeker in onze sport, op ons pad komen. Het afzien en het gevecht tijdens de race, de ontspannen gezelligheid na afloop. Vele sporten kunnen hier een voorbeeld aan nemen. Onze sport groeit niet voor niets!
 
Natuurlijk zijn er wel regels nodig waar iedere sloep en iedere organisatie zich aan moet houden. Deze hebben m.n. betrekking op veiligheid en eerlijkheid en staan in ons reglement. Als FSN doen we ons uiterste best om deze 2 aspecten te waarborgen. We hebben daarvoor 2 commissies die e.e.a. beoordelen: de wedstrijdcommissie en de sleep- en keurcommissie (kortweg SKC). Beide commissies hebben het mandaat van het bestuur. Daarin hebben ze ook ieder een afvaardiging waardoor de lijnen kort zijn voor het geval er overleg noodzakelijk is.
 
Met z'n allen zijn we de FSN en moeten we deze mensen in ere houden en helpen bij het uitoefenen van hun taken. Dit kost veel vrije tijd en iedereen is serieus met zijn taak bezig. We willen ze daarom even extra in het zonnetje zetten.
 
Bestuur FSN.

Correctie Sleepproeven 2018

09-05-2018 22:28
Op 25 april jl. is er een mail gestruurd naar alle verenigingen over de sleepproeven 2018. Hierin is aangegeven dat er grondig is gekeken naar sleepproeven. Hier is nu een resultaat uit voort gekomen. Hier treft u de brief van de SKC met het resultaat van het onderzoek naar de sleepwaardes aan. De brief spreekt voor zich. We danken m.n. Roelf Pot voor de energie en tijd die hij ook nu weer in de materie heeft gestoken en ook Marin voor de objectieve ondersteuning en toetsing. 

Het siert de SKC dat ze direct en zeer serieus zijn gaan onderzoeken op het moment dat de grotere afwijkingen werden geconstateerd. Als bestuur hebben we e.e.a. kritisch gevolgd en nagedacht over wat de consequenties moesten zijn van de aanpassing in Cw waardes.   
 
We realiseren ons terdege dat deze consequenties voor de gesleepte sloepen misschien even zuur zal zijn. Eerlijkheid voor alles echter. Dat betekent ook dat we hebben moeten besluiten om  met terugwerkende kracht alle uitslagen van de reeds geroeide races te gaan herberekenen. De gecorrigeerde uitslagen zullen met de betreffende organisaties gedeeld worden. Als een top 3 hierdoor verandert zal overlegd worden hoe hiermee om wordt gegaan. 
 
Hier vindt u het sloepenregister zoals vanaf vandaag van kracht zal zijn en waarmee bij de HT gerekend zal gaan worden. De herberekening van de uitslagen zal z.s.m. plaatsvinden. Wij hopen hier volgende week mee aan de slag te kunnen. 
 
We denken dat e.e.a. recht doet aan hoe we als federatie zo transparant mogelijk willen zijn. Een veilige en eerlijke sport is daarbij ons ultieme doel. De uitslagberekening en dus de onontkoombare "handicapberekening"  middels de Cw waardes zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Onze overtuiging is dat we steeds dichter bij perfectie komen. In het vervolg gaat de watertemperatuur direct meegenomen worden bij de bepaling van de sleepwaardes. 
 
Eventuele correspondentie n.a.v. dit bericht graag naar bestuur@federatiesloeproeien.nl

Film Reanimeren aan boord

27-01-2018 14:43

Tijdens de ALV 2018 van 27 januari 2018 is een film getoond over wat te doen bij een hartstilstand in een roeisloep.
De film kun je bekijken via deze link.

Aandachts punt hierbij is dat je goed moet nadenken over het gebruik van een AED in een stalen of aluminium sloep.
Iedereen wordt aangemoedigt om de film ook te tonen tijdens vergaderingen van je team of vereniging.