Nieuws

Wedstrijd beoordeling

08-07-2018 21:13

Beste sloeproeiers,

Vorig jaar heeft de wedstrijdcommissie een poging gedaan om alle wedstrijden door een aantal van
haar deelnemers te laten beoordelen. Het is gebleken dat er te weinig gebruik is gemaakt van deze
mogelijkheid.

Om toch een goed beeld te krijgen van de kwaliteit en populariteit van de diverse roei-evenementen,
heeft de wedstrijdcommissie in samenwerking met de FSN webmaster een online enquêteformulier
gemaakt welke door jullie ingevuld kan worden. Invullen hoeft dus niet per team. Je kunt als
individuele roeier jouw visie op het evenement geven.
In dit formulier vragen we je naar je persoonlijke mening over de wedstrijd die je bezocht hebt. Zijn
er op 1 datum meerdere evenementen dan volgt een keuzemenu waarbij je het door jou bezochte
evenement kunt aanklikken. Na het aanklikken van de gekozen wedstrijd word je verder door de
enquête geleid.
Het formulier zal vanaf de dag van de race tot 14 dagen daarna beschikbaar blijven. De informatie uit
de enquête wordt door de wedstrijdcommissie gebruikt om tot een gemiddeld oordeel te komen
over de georganiseerde race. Met dit oordeel hoopt zij de betreffende organisatie te kunnen helpen
bij het eventueel perfectioneren van haar evenement en ontdekt de commissie wat voor de roeiers
het belangrijkste onderdeel van een race of evenement is.

Hopelijk leveren de antwoorden leuke tips en/of waardevolle feedback op. De informatie die uit de
enquêtes komt is van belang voor zowel de wedstrijdcommissie als voor de organiserende
verenigingen. Het is immers aan hen om het evenement zo goed mogelijk naar de wens van de
roeiers en de FSN te organiseren. Mochten de vragen daarom niet voldoende uitgebreid zijn en zou
je graag nog aanvullende informatie willen geven dan vragen we je om ons per mail te benaderen
(wedstrijdcommissie@federatiesloeproeien.nl en/of federatiesloeproeien@gmail.com).

We willen jullie vragen om zoveel mogelijk de wedstrijden samen met ons te beoordelen zodat we
als roeiers maar ook als organisaties kunnen werken aan een sloeproeiseizoen met races en
evenementen van de best mogelijke kwaliteit.

Wat moet je doen?

Ga naar de FSN site www.federatiesloeproeien.nl (daar ben je nu al)
Klik op de link “wedstrijdbeoordeling” (rechts in het menu) en volg verdere instructies.

Jouw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Door een vinkje te plaatsen in het juiste
vakje wordt de mate waarin jouw antwoorden wel of niet anoniem gebruikt mogen worden,
vastgelegd.

We hopen op een grote deelname aan de online enquête(s) en wensen jullie een sportieve en fijne
tweede helft van het sloeproeiseizoen!

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdcommissie en Bestuur FSN

Klassement aanpassingen door CW-waarde en herindeling

13-06-2018 20:52

Beste sloeproei teams,


Zoals in de brief van 9 mei 2018 is gemeld, is voor een aantal sloepen de Cw waarde aangepast.  Deze aanpassing heeft een direct effect op de uitslagen van de reeds geroeide races. De wedstrijdcommissie is klaar met de herberekening van de uitslagen. Er is een kleine verschuiving ontstaan in de tussenstand. De laatste tussenstand is altijd online te vinden via deze link.

Naast het opnieuw berekenen van de uitslagen en de tussenstand is er ook een zeer kleine herindeling gemaakt. Mede door de klasseindeling te maken op basis van het gemiddelde vermogen over de beste 6 races van het voorafgaande jaar is gebleken dat de oorspronkelijk gemaakte klasse indeling voor het overgrote deel al correct was.  

Aan de hand van de voorwaarden zoals die tijdens de A.L.V.  van februari 2018 overeengekomen zijn, is besloten tot het herindelen van slechts twee sloepen. Bij de dames promoveert de Mata Hari  naar de 1e klasse  en bij de heren de Epoxydus  H6. Beide sloepen zijn hierover ingelicht. Alle sloepen hebben nu zoveel mogelijk een gelijke kans op een titel in de klasse waarin ze uitkomen.  

Tijdens de A.L.V.  is ook afgesproken dat een mogelijke herindeling zou moeten plaatsvinden voorafgaand aan de derde hoofdklasse genomineerde race.  Door de niet voorziene en tijdrovende herberekening van de Cw waardes is deze deadline niet gehaald. Met het oog op de wens voor een eerlijke competitie meent de commissie de herindeling toch door te moeten zetten.  Omdat er geen veranderingen zijn in de hoofdklasse zien we geen zwaarwegende reden om af te zien van een herindeling nu die wat later is. Er zijn voor de sloepen in de 1e en 2e klasse nog meer dan genoeg races te roeien om een eerlijke en spannende competitie te kunnen behouden.

De tussenstand is als gevolg hiervan dus niet alleen aangepast met berekening volgens de nieuwe cw waardes, maar ook aangepast als gevolg van de nieuwe klasseindeling in de dames en heren 1e en 2e klasse.  

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen  jullie veel succes toe tijdens de tweede helft van dit sloeproeiseizoen.

Met vriendelijke groet,   

Bestuur en wedstrijdcommissie FSN

even tussendoor

25-05-2018 13:50
Beste sloeproeiers en wedstrijdorganisaties,
 
het is mei en het roeiseizoen is aardig op gang.  We deden al leuke wedstrijden, vaak bij mooi weer en het was begin april een fijn weerzien met oude bekenden.
 
Als FSN zijn we trots op het feit dat we met z'n allen het sloeproeien op zo'n sportieve manier beoefenen ondanks de uitdagingen die, zeker in onze sport, op ons pad komen. Het afzien en het gevecht tijdens de race, de ontspannen gezelligheid na afloop. Vele sporten kunnen hier een voorbeeld aan nemen. Onze sport groeit niet voor niets!
 
Natuurlijk zijn er wel regels nodig waar iedere sloep en iedere organisatie zich aan moet houden. Deze hebben m.n. betrekking op veiligheid en eerlijkheid en staan in ons reglement. Als FSN doen we ons uiterste best om deze 2 aspecten te waarborgen. We hebben daarvoor 2 commissies die e.e.a. beoordelen: de wedstrijdcommissie en de sleep- en keurcommissie (kortweg SKC). Beide commissies hebben het mandaat van het bestuur. Daarin hebben ze ook ieder een afvaardiging waardoor de lijnen kort zijn voor het geval er overleg noodzakelijk is.
 
Met z'n allen zijn we de FSN en moeten we deze mensen in ere houden en helpen bij het uitoefenen van hun taken. Dit kost veel vrije tijd en iedereen is serieus met zijn taak bezig. We willen ze daarom even extra in het zonnetje zetten.
 
Bestuur FSN.

Correctie Sleepproeven 2018

09-05-2018 22:28
Op 25 april jl. is er een mail gestruurd naar alle verenigingen over de sleepproeven 2018. Hierin is aangegeven dat er grondig is gekeken naar sleepproeven. Hier is nu een resultaat uit voort gekomen. Hier treft u de brief van de SKC met het resultaat van het onderzoek naar de sleepwaardes aan. De brief spreekt voor zich. We danken m.n. Roelf Pot voor de energie en tijd die hij ook nu weer in de materie heeft gestoken en ook Marin voor de objectieve ondersteuning en toetsing. 

Het siert de SKC dat ze direct en zeer serieus zijn gaan onderzoeken op het moment dat de grotere afwijkingen werden geconstateerd. Als bestuur hebben we e.e.a. kritisch gevolgd en nagedacht over wat de consequenties moesten zijn van de aanpassing in Cw waardes.   
 
We realiseren ons terdege dat deze consequenties voor de gesleepte sloepen misschien even zuur zal zijn. Eerlijkheid voor alles echter. Dat betekent ook dat we hebben moeten besluiten om  met terugwerkende kracht alle uitslagen van de reeds geroeide races te gaan herberekenen. De gecorrigeerde uitslagen zullen met de betreffende organisaties gedeeld worden. Als een top 3 hierdoor verandert zal overlegd worden hoe hiermee om wordt gegaan. 
 
Hier vindt u het sloepenregister zoals vanaf vandaag van kracht zal zijn en waarmee bij de HT gerekend zal gaan worden. De herberekening van de uitslagen zal z.s.m. plaatsvinden. Wij hopen hier volgende week mee aan de slag te kunnen. 
 
We denken dat e.e.a. recht doet aan hoe we als federatie zo transparant mogelijk willen zijn. Een veilige en eerlijke sport is daarbij ons ultieme doel. De uitslagberekening en dus de onontkoombare "handicapberekening"  middels de Cw waardes zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Onze overtuiging is dat we steeds dichter bij perfectie komen. In het vervolg gaat de watertemperatuur direct meegenomen worden bij de bepaling van de sleepwaardes. 
 
Eventuele correspondentie n.a.v. dit bericht graag naar bestuur@federatiesloeproeien.nl