Nieuws

Vrijwilligers gezocht!

27-09-2016 16:48

Zoals al eerder aangeven zoeken we vrijwiligers voor:

  • Bestuursfuncties; er zijn 3 posities vacant per 2017. We zoeken een nieuwe penningmeester, een secretaris die eventueel ook handig is in de online wereld, en een algemeen bestuurslid die de SKC wil ondersteunen. 
  • Leden voor de wedstrijdcommissie, en sleep- en keurcommissie. 
  • Vrijwilligers die tijdens de sleepweekenden willen helpen met op- en afbouw, catering, hand- en spandiensten bij het kranen en slepen etc. 
  • Vrijwilligers die handig zijn met bouw / onderhoud van websites, en de FSN site in beheer willen nemen. Eventueel een FSN Facebook en Twitter account willen aanmaken en onderhouden. 
 
Dus als jij affiniteit met het sloeproeien hebt, en graag je kennis en ervaring wilt inzetten bij de FSN en/of SKC, meldt je dan aan bij het bestuur via bestuur@federatiesloeproeien.nl 

Maasrace wel/niet genomineerd voor FSN klassement

14-09-2016 21:11

Beste sloeproei(st)ers,

Er is verwarring ontstaan over de nominatie van de Maasrace. In de ALV 2016 is afgesproken dat alle FSN 'waardige' races dit seizoen genomieerd zouden worden voor de 1e en 2e klasse. Dit zijn de races die aan de FSN eisen voldoen, deze zijn terug te vinden in het handboek voor wedstrijdorganisaties, klik hier >>

De Maasrace is op basis van prestaties van afgelopen jaren voor 2016 uitgesloten van nominatie, en de roeikalender 2016 is op 30 januari op deze site gepubliceerd en via Social media van sloeproeienNL bekend gemaakt. In de roeikalender was de Maasrace wel opgenomen, maar niet genomineerd. Ter verduidelijking: als een organisatie lid is van de FSN dan komt de betreffende wedstrijd op de kalender te staan. Echter moet een wedstrijd tenmiste 3 jaar achtereen zijn georganiseerd zonder noemenswaardige problemen / klachten, en moet de organisatie conform het handboek werken om voor nominatie in aanmerking te komen. 

Per abuis stond de Maasrace dit seizoen tot voor kort wel in de tussenstanden van het Klassement, waardoor bij enkele teams de indruk is ontstaan dat deze race genomineerd zou zijn. Overigens bleek de Maasrace 2016 wederom op diverse punten niet te voldoen aan de FSN eisen, dus zouden de uitslagen toch niet hebben meegeteld. 

We bieden onze welgemeende excuses aan voor de ontstane verwarring. 

We hebben van enkele teams te horen gekregen dat ze de Maasrace hadden ingepland met betrekking tot het klassement, maar met nog 4 genomineerde wedstrijden te gaan na de FSN jubileumrace zijn er gelukkig nog voldoende mogelijkheden om de benodigde 6 genomineerde wedstrijden te roeien. 

Voor de actuele tussenstand t/m ZwarteWaterRace, klik hier >>

Met vriendelijke groet,

Bestuur en wedstrijdcommissie FSN

Extra ALV op 15 oktober 2016

23-08-2016 16:14

Komende zaterdag komen een aantal belangrijke onderwerpen ter stemming;

  1. Nieuwe situatie sleep- en keurcommissie 2017-2012, inclusief goedkeuring begroting.
  2. Aanpassing FSN technisch reglement
  3. Aanpassing artikel 4 FSN wedstrijdreglement
Aanmelden voor de ALV kon tot 13 oktober 13:00 uur.
 

De aanmelding is gesloten

 

De agenda & stukken zijn naar de leden gestuurd, en staan ook op de FSN ledenpagina, klik hier >>

 

 

Oproep betalen contributie 2016!!

24-07-2016 10:17

Er zijn nog 12 sloepen en 2 wedstrijdorganisaties die - ondanks het sturen van de 2e herinnering - de contributie 2016 nog niet hebben betaald... 

We roepen op alsnog de contributie per omgaande over te maken!!

Let op: niet betalen van contributie kan opzegging lidmaatschap FSN en uitsluiting uit het klassement tot gevolg hebben. 

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking

FSN bestuur