Nieuws

Aanpassing Uitslag 1e klasse Dames

06-11-2018 08:41


Hier roeit het team dat tijdens MPM uitgeroepen had moeten worden tot winnaar bij de dames in de 1e klasse. Door een fout in de berekening hebben zij helaas niet hun feestje daar kunnen vieren. Dat is zuur en dat realiseren we ons. Helaas kunnen we dit niet meer goedmaken maar er wel lering uit trekken. Onze excuses zijn uiteraard al rechtstreeks aan de betrokken teams aangeboden. We feliciteren alsnog de dames en stuurman van DE PAARDEKREEK met hun mooie prestatie!!!

FSN nummerplaatje

17-10-2018 11:20
Aan alle FSN leden,
 
In het technisch reglement staat genoemd dat het FSN nummerplaatje als bewijs van lidmaatschap goed zichtbaar gemonteerd hoort te zijn in de sloep.
Dit FSN nummerplaatje is uitgereikt bij de eerste sleepproef van de sloep.
Als dit plaatje niet meer aanwezig is dient het vervangen te worden. Een vervangend plaatje mag men zelf laten maken. 
Via de FSN kan dit messing plaatje nabesteld worden tegen een kostprijsvergoeding van € 20,00.
Bestelling kan via skc@federatiesloeproeien.nl, met vermelding sloepnaam, FSN nummer, contactpersoon en emailadres.
 
met vriendelijke groet, Yvonne
namens FSN SKC

Wedstrijd beoordeling

08-07-2018 21:13

Beste sloeproeiers,

Vorig jaar heeft de wedstrijdcommissie een poging gedaan om alle wedstrijden door een aantal van
haar deelnemers te laten beoordelen. Het is gebleken dat er te weinig gebruik is gemaakt van deze
mogelijkheid.

Om toch een goed beeld te krijgen van de kwaliteit en populariteit van de diverse roei-evenementen,
heeft de wedstrijdcommissie in samenwerking met de FSN webmaster een online enquêteformulier
gemaakt welke door jullie ingevuld kan worden. Invullen hoeft dus niet per team. Je kunt als
individuele roeier jouw visie op het evenement geven.
In dit formulier vragen we je naar je persoonlijke mening over de wedstrijd die je bezocht hebt. Zijn
er op 1 datum meerdere evenementen dan volgt een keuzemenu waarbij je het door jou bezochte
evenement kunt aanklikken. Na het aanklikken van de gekozen wedstrijd word je verder door de
enquête geleid.
Het formulier zal vanaf de dag van de race tot 14 dagen daarna beschikbaar blijven. De informatie uit
de enquête wordt door de wedstrijdcommissie gebruikt om tot een gemiddeld oordeel te komen
over de georganiseerde race. Met dit oordeel hoopt zij de betreffende organisatie te kunnen helpen
bij het eventueel perfectioneren van haar evenement en ontdekt de commissie wat voor de roeiers
het belangrijkste onderdeel van een race of evenement is.

Hopelijk leveren de antwoorden leuke tips en/of waardevolle feedback op. De informatie die uit de
enquêtes komt is van belang voor zowel de wedstrijdcommissie als voor de organiserende
verenigingen. Het is immers aan hen om het evenement zo goed mogelijk naar de wens van de
roeiers en de FSN te organiseren. Mochten de vragen daarom niet voldoende uitgebreid zijn en zou
je graag nog aanvullende informatie willen geven dan vragen we je om ons per mail te benaderen
(wedstrijdcommissie@federatiesloeproeien.nl en/of federatiesloeproeien@gmail.com).

We willen jullie vragen om zoveel mogelijk de wedstrijden samen met ons te beoordelen zodat we
als roeiers maar ook als organisaties kunnen werken aan een sloeproeiseizoen met races en
evenementen van de best mogelijke kwaliteit.

Wat moet je doen?

Ga naar de FSN site www.federatiesloeproeien.nl (daar ben je nu al)
Klik op de link “wedstrijdbeoordeling” (rechts in het menu) en volg verdere instructies.

Jouw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Door een vinkje te plaatsen in het juiste
vakje wordt de mate waarin jouw antwoorden wel of niet anoniem gebruikt mogen worden,
vastgelegd.

We hopen op een grote deelname aan de online enquête(s) en wensen jullie een sportieve en fijne
tweede helft van het sloeproeiseizoen!

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdcommissie en Bestuur FSN

Klassement aanpassingen door CW-waarde en herindeling

13-06-2018 20:52

Beste sloeproei teams,


Zoals in de brief van 9 mei 2018 is gemeld, is voor een aantal sloepen de Cw waarde aangepast.  Deze aanpassing heeft een direct effect op de uitslagen van de reeds geroeide races. De wedstrijdcommissie is klaar met de herberekening van de uitslagen. Er is een kleine verschuiving ontstaan in de tussenstand. De laatste tussenstand is altijd online te vinden via deze link.

Naast het opnieuw berekenen van de uitslagen en de tussenstand is er ook een zeer kleine herindeling gemaakt. Mede door de klasseindeling te maken op basis van het gemiddelde vermogen over de beste 6 races van het voorafgaande jaar is gebleken dat de oorspronkelijk gemaakte klasse indeling voor het overgrote deel al correct was.  

Aan de hand van de voorwaarden zoals die tijdens de A.L.V.  van februari 2018 overeengekomen zijn, is besloten tot het herindelen van slechts twee sloepen. Bij de dames promoveert de Mata Hari  naar de 1e klasse  en bij de heren de Epoxydus  H6. Beide sloepen zijn hierover ingelicht. Alle sloepen hebben nu zoveel mogelijk een gelijke kans op een titel in de klasse waarin ze uitkomen.  

Tijdens de A.L.V.  is ook afgesproken dat een mogelijke herindeling zou moeten plaatsvinden voorafgaand aan de derde hoofdklasse genomineerde race.  Door de niet voorziene en tijdrovende herberekening van de Cw waardes is deze deadline niet gehaald. Met het oog op de wens voor een eerlijke competitie meent de commissie de herindeling toch door te moeten zetten.  Omdat er geen veranderingen zijn in de hoofdklasse zien we geen zwaarwegende reden om af te zien van een herindeling nu die wat later is. Er zijn voor de sloepen in de 1e en 2e klasse nog meer dan genoeg races te roeien om een eerlijke en spannende competitie te kunnen behouden.

De tussenstand is als gevolg hiervan dus niet alleen aangepast met berekening volgens de nieuwe cw waardes, maar ook aangepast als gevolg van de nieuwe klasseindeling in de dames en heren 1e en 2e klasse.  

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen  jullie veel succes toe tijdens de tweede helft van dit sloeproeiseizoen.

Met vriendelijke groet,   

Bestuur en wedstrijdcommissie FSN