Update onderzoek sleepwaarden!

08-05-2013 18:26

Beste roeisters en roeiers,

 
Vorige week zijn jullie op de hoogte gebracht over een brief waarin Floor Maitimo zijn bevindingen ten aanzien van de uitkomsten van het slepen van de afgelopen jaren geeft.
 
De Sleep- en Keurcommissie heeft de inhoud van die brief, en de achterliggende stukken tot zich genomen. Wij zijn unaniem van mening dat het stuk van Floor een vervolg moet krijgen, en hebben de afgelopen week daarover intern gecommuniceerd.
 
Wij zijn ons er van bewust dat de we onder druk van de aanstaande HT met een advies aan onze leden moeten komen. Los daarvan zijn wij van mening dat aan dit advies gedegen besluitvorming vooraf moet gaan.
 
In de bijlagen treffen jullie alle achterliggende stukken aan die door Floor zijn opgesteld, en waarover de Sleep- en Keurcommissie zich momenteel buigt.
 
Het betreffen een viertal bijlagen; de brief van Floor die al eerder is verstuurd, de achterliggende motivatie, een overzicht van de ontwikkelingen van de Cw-waarde van elke individuele sloep en een aangepast register wat van toepassing zou zijn als het voorgestelde wordt doorgevoerd.
 
Deze week zijn er een aantal vragen gesteld over dit onderwerp. De Sleep- en Keurcommissie komt dit weekend op Terschelling bijeen en streeft er naar om dan voor de uitslagberekening van de HT tot een definitief advies te komen.
 
Wij adviseren een ieder die onze sport een warm hard toedraagt zich een beeld te vormen van de problematiek. De bijlagen bieden daartoe een prima uitgangspunt. Reacties zijn van harte welkom, bij voorkeur per mail naar sleepenkeurcommissie@gmail.com
 
Graag 1 reactie per team (en niet van iedereen "persoonlijk" afzonderlijk) en per reactie graag vermelden wie de contactpersoon van het team is en in welke sloep je roeit.
 
 
De Sleep en Keurcommissie
 
 
 
Terug