Toelichting SKC en FSN huidige situatie

17-06-2013 09:59
IJmuiden, 16 juni 2013
 
Onderwerp: Toelichting SKC en FSN huidige situatie
 
Geachte Heer/ Mevrouw,
 
Binnen de Sleep en Keurcommissie (SKC) en daarnaast binnen het FSN bestuur zijn er diverse discussies geweest over het aanpassen van de sleepwaarden zoals voorgesteld door Floor Maitimo in zijn E-mail van 17-04-2013. Binnen het FSN bestuur is er toen het besluit gevallen de waarden aan te passen.
 
Na overleg afgelopen week tussen bestuursleden van het FSN en SKC is er besloten de voorstellen van Floor te handhaven. Wel is afgesproken de correctie eenmalig toe te passen en voortaan alleen gemeten waarden te laten gelden.
 
Binnen de SKC liepen er hierover ook discussies tussen de bestuursleden onderling. Floor Maitimo heeft hierop aangegeven uit de SKC te stappen en zijn medewerking aan het sleepsysteem te stoppen. Een ieder betreurt zijn besluit maar wij begrijpen Floor zijn motivatie voor dit. Wij willen Floor wel enorm bedanken voor zijn jarenlange inzet aan het huidige handicap systeem. 
 
Binnen het FSN bestuur heeft Dini Thibaudier helaas te kennen gegeven haar functie als secretaris neer te leggen. Ook Dini haar beweegredenen zijn duidelijk en ook haar bedanken wij voor de toegewijde inzet van de laatste jaren.
 
Door het wegvallen van Floor en Dini ontstaan er wel uitdagingen voor de komende periode die voor ons ligt. Voor de bestuursfuncties van Floor en Dini zullen wij de komende tijd geschikte vervangers gaan zoeken. Zoals eerder aangegeven tijdens de diverse ledenvergaderingen bestaat het gehele roeien en ondersteunende systemen uit vrijwilligers die belangeloos vele uren hieraan besteden. Tijdens de ALV in 2014 zullen Laurens Mulder en ondergetekende volgens hun termijn aftreden en niet verkiesbaar zijn voor een opvolgende termijn. Dit was al aangegeven op de ALV in 2013. Wij zoeken dus naar nieuwe vrijwilligers die de komende jaren het gezicht willen zijn van het FSN. Geïnteresseerden in een bestuursfunctie binnen het bestuur van het FSN kunnen zich aanmelden via het bekende email adres. Laat een ieder zich goed realiseren dat zonder FSN bestuur het roeien in federatievorm ontzettend moeilijk wordt.
 
Voor de SKC bestaat het idee deze onder te brengen binnen een aparte stichting. Deze stichting zal zich dan volledig richten op het slepen en keuren. De FSN, HT en onafhankelijke specialisten zullen dan hun kennis en materiaal in deze stichting onderbrengen. Op deze manier willen we dat de sleepmethodiek gehandhaafd blijft voor de komende jaren.
 
Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft dan kunt u deze ten allen tijde richten aan ons secretariaat op bestuur@federatiesloeproeien.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Marco Clots
Voorzitter FSN
 
Download de brief hier...
 
 
Terug