SLEPEN OP ZONDAGMIDDAG EN MAANDAG!!

14-03-2013 12:18

Beste allemaal,

In het eerste weekend van maart zijn de jaarlijkse sleepproeven probleemloos verlopen. Vorig weekend (het tweede sleepweekend) is afgelast vanwege de harde wind. We hebben vrijdag 8 maart nog getracht te slepen maar de waarden die werden gemeten zijn onbetrouwbaar. Gelet op het feit dat de voorspellingen nog slechter waren is het slepen afgelast.
 

We staan nu voor het derde sleepweekend. Er zijn voor vrijdagavond en zaterdag sleepproeven ingepland: de weersomstandigheden laten slepen op vrijdag en zaterdag NIET toe. De Sleep en Keurcommissie hebben de agenda’s leeggemaakt om ook op maandag aanstaande te kunnen slepen.

Gelet op de belangen van de sloeproeiteams en gekeken naar de weersvoorspellingen heeft de Sleep- en Keurcommissie Sloeproeien het volgende besluit genomen:

  1. We gaan een poging wagen om alle sloepen die gesleept moeten worden op zondagmiddag 17 maart en maandag 18 maart te slepen;
  2. Er is een principe-schema opgesteld (zie bijlage). Allen wordt medewerking gevraagd voor het feit dat dit schema niet leidend is: we zullen met elkaar de handen ineen moeten slaan om het slepen dit jaar afgerond te krijgen;
  3. Houdt er rekening mee (veel) meer tijd kwijt te zijn dat in het schema staat aangegeven; kom ruim op tijd en help ons waar het kan;
  4. Sloepen die op maandag staan ingepland kunnen al op zondag worden gebracht en te water gelaten;
  5. Bij onvoldoende bemanning gaat de Sleepcommissie de sloepen bemannen met eigen leden en vrijwilligers die hun diensten aanbieden;
  6. Wijzigingen, problemen etc. kunnen alleen telefonisch worden afgestemd met Anne Sjoerd Dikkerboom (06-23974535);
  7. In principe moeten alle vermelde sloepen worden gesleept. Alleen na schriftelijke instemming van de Sleep- en Keurcommissie kan daarvan worden afgeweken;

Uiteraard hebben wij begrip voor het feit dat deze oplossing inhoudt dat er ook op een werkdag moet worden gesleept en dat dit logistieke problemen kan leiden. Toch denken wij dat het in het belang van onze sport is om voor deze oplossing te kiezen (we hebben er zelf ook maar vrij voor genomen). Sloepen die op zondag worden gebracht zullen wij na het slepen op maandag weer op de trailer plaatsen en op het terrein stallen wanneer er geen eigen bemanning aanwezig is (ze kunnen dan op een later tijdstip worden opgehaald).
In overleg kan worden gekeken of er maatwerk ten aanzien van jullie wensen kan worden geleverd. Zoals al gesteld in punt 5 kan daarover telefonisch worden overlegd.

Wij hopen dat alles gaat lukken en roepen iedereen op ons daar zo veel mogelijk in te ondersteunen (vrijwilligers welkom!!).

 

Namens de Sleep en Keurcommissie,

Anne Sjoerd Dikkerboom

 

Donload het schema voor zondag en maandag hier


 

Terug