Oproep betalen contributie 2016!!

24-07-2016 10:17

Er zijn nog 12 sloepen en 2 wedstrijdorganisaties die - ondanks het sturen van de 2e herinnering - de contributie 2016 nog niet hebben betaald... 

We roepen op alsnog de contributie per omgaande over te maken!!

Let op: niet betalen van contributie kan opzegging lidmaatschap FSN en uitsluiting uit het klassement tot gevolg hebben. 

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking

FSN bestuur

Terug