Nieuw lid kascommissie

24-01-2016 07:00

De FSN kascommissie stelt jaarlijks vast of het financieel verslag toereikend en correct is, en geeft akkoord op de financiele stukken die bij de ALV gepresenteerd worden. Tijdens de ALV heeft Corina Stok zich aangemeld ter versterking van de kascommissie. 

Terug