Kwaliteit FSN genomineerde wedstrijden

08-04-2016 09:09

8 april 2016

Geachte wedstrijdorganisatie,

De Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) streeft er naar om de kwaliteit van de door haar ondersteunde races hoog te houden. Daartoe heeft zij tijdens de organisatievergadering van 22 februari 2014 in samenspraak met alle aanwezige organisaties een aantal voorwaardes opgesteld waaraan een FSN waardige race moet voldoen, om als race mee te kunnen tellen in het door FSN opgerichte kampioenschap. Deze afspraken en vele tips zijn verzameld in het handboek voor wedstrijdorganisaties . Dit handboek heeft u - evenals in 2014 en 2015 - op 24 februari jl via de mail ontvangen, en is via de FSN site te downloaden op https://www.federatiesloeproeien.nl/wedstrijdorganisaties/

Het FSN bestuur is van mening dat het jaar 2015 goed benut is om te kunnen wennen aan het nakomen van alle gemaakte afspraken, en vindt dan ook dat in het seizoen 2016 deze afspraken gewoon nagekomen moeten worden.

Helaas is gebleken dat bij de 1e wedstrijden van dit seizoen niet iedere organisatie zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Het FSN bestuur betreurt dit, daar de kwaliteit (en de veiligheid) van de race mogelijk in het geding is.

Om de kwaliteit van de FSN waardige race (de genomineerde wedstrijden) hoog te houden maakt het bestuur, in samenwerking met de wedstrijdcommissie, al twee jaar gebruik van een checklist. Op deze lijst wordt bijgehouden op welke punten een race goed of juist niet goed presteert. Bij drie of meer onvoldoendes hanteert het bestuur de regel dat de nominatie voor de betreffende race in het daarop volgende seizoen komt te vervallen.

De FSN hoopt op deze manier de wedstrijdorganisaties te stimuleren om het sloeproeien in Nederland op een hoog niveau te kunnen krijgen en houden. Door alle FSN wedstrijden goed georganiseerd te laten verlopen is het voor haar leden wel zo goed dat ze op het sportieve vlak goed kunnen presteren en geen slecht gevoel over houden aan deelname aan een FSN wedstrijd.

Uiteraard kan een organisatie ervoor kiezen om de race te organiseren zonder de felbegeerde nominatie. In dat geval staat het de organisatie vrij om een geheel eigen invulling aan de race te geven.  

We rekenen op uw medewerking en wensen u veel succes toe bij de organisatie van uw wedstrijd.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan kunt u deze per mail richten aan: bestuur@federatiesloeproeien.nl

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Wedstrijdcommissie FSN

Terug