Klassement aanpassingen door CW-waarde en herindeling

13-06-2018 20:52

Beste sloeproei teams,


Zoals in de brief van 9 mei 2018 is gemeld, is voor een aantal sloepen de Cw waarde aangepast.  Deze aanpassing heeft een direct effect op de uitslagen van de reeds geroeide races. De wedstrijdcommissie is klaar met de herberekening van de uitslagen. Er is een kleine verschuiving ontstaan in de tussenstand. De laatste tussenstand is altijd online te vinden via deze link.

Naast het opnieuw berekenen van de uitslagen en de tussenstand is er ook een zeer kleine herindeling gemaakt. Mede door de klasseindeling te maken op basis van het gemiddelde vermogen over de beste 6 races van het voorafgaande jaar is gebleken dat de oorspronkelijk gemaakte klasse indeling voor het overgrote deel al correct was.  

Aan de hand van de voorwaarden zoals die tijdens de A.L.V.  van februari 2018 overeengekomen zijn, is besloten tot het herindelen van slechts twee sloepen. Bij de dames promoveert de Mata Hari  naar de 1e klasse  en bij de heren de Epoxydus  H6. Beide sloepen zijn hierover ingelicht. Alle sloepen hebben nu zoveel mogelijk een gelijke kans op een titel in de klasse waarin ze uitkomen.  

Tijdens de A.L.V.  is ook afgesproken dat een mogelijke herindeling zou moeten plaatsvinden voorafgaand aan de derde hoofdklasse genomineerde race.  Door de niet voorziene en tijdrovende herberekening van de Cw waardes is deze deadline niet gehaald. Met het oog op de wens voor een eerlijke competitie meent de commissie de herindeling toch door te moeten zetten.  Omdat er geen veranderingen zijn in de hoofdklasse zien we geen zwaarwegende reden om af te zien van een herindeling nu die wat later is. Er zijn voor de sloepen in de 1e en 2e klasse nog meer dan genoeg races te roeien om een eerlijke en spannende competitie te kunnen behouden.

De tussenstand is als gevolg hiervan dus niet alleen aangepast met berekening volgens de nieuwe cw waardes, maar ook aangepast als gevolg van de nieuwe klasseindeling in de dames en heren 1e en 2e klasse.  

We hopen jullie hiermee voldoende ge├»nformeerd te hebben en wensen  jullie veel succes toe tijdens de tweede helft van dit sloeproeiseizoen.

Met vriendelijke groet,   

Bestuur en wedstrijdcommissie FSN

Terug