Herindeling Klassementen

09-06-2016 10:49

Tijdens de  algemene leden vergadering  van 23 januari 2016 is er een voorstel gedaan over een nieuwe klasseindeling op basis van geroeid wattage. Bij deze publeren we de gewijzigde klassementen. 

Hier onder volgt een toelichting op de nieuwe indeling;

Er is destijds een keuze voorgelegd in een:

Optie A: Berekening over voorgaande seizoen
optie B: Berekening over voorgaande twee seizoenen

Als leden heeft de vergadering collectief een Optie C bedacht en na stemming besloten deze in te voeren.
 

Optie C behelst:

"C: Het gemiddeld wattage wordt berekend op basis van de beste 4 races van het voorgaande jaar"

Er is gekozen voor het gebruiken van de resultaten van de 4 beste races omdat er aantal sloepen zijn waarin ook minder getrainde teams een aantal wedstrijden roeien. Om deze mindere uitslagen niet bepalend te laten zijn voor de klasse indeling worden alleen de 4 beste races gebruikt voor het gemiddelde. Op deze manier zit de sloep in de (voor haar) hoogt mogelijke klasse en kan de sloep wanneer zij door het “a-team” geroeid worden niet in een te lage klasse uitkomen.

De ALV heeft daarnaast besloten dat de wedstrijdcommissie tijdens het seizoen op basis van drie hoofdklasse genomineerde, geroeide races een herziening van het klassement mag maken, indien dit nodig blijkt.”

Nu we totaal 3 hoofdklassewedstrijden achter de rug hebben is de wedstrijdcommissie samengekomen om de klasses te herzien en er moet gezegd worden, dit viel zwaar en heeft ook aanzienlijke gevolgen. Van de 128 herenteams die dit jaar wedstrijden hebben geroeid moeten 40 worden herplaatst en bij de dames is dit van de 64 teams 17 herplaatsingen.

Het probleem ligt ‘m in het feit dat het berekenen van een gemiddelde over 4 wedstrijden van het voorgaande seizoen simpelweg, statistisch gezien, te weinig informatie geeft om een indeling op te doen.
Als vergelijk, zou er over 2 jaar zijn berekend dan waren er “maar” 4 dames en 15 heren sloepenherplaatst.
Opvallend bij de heren is te zien dat de sloepen die voorgaande jaren onderaan de 2e klasse meededen ineens aanzienlijke groei laten zien waardoor “promovatie” werd afgedwongen naar de 1e klasse.

Ander bijkomend probleem door deze herziening is dat de uitslagen van de dit seizoen geroeide races niet meer valide zijn. Alle wedstrijden voor de herindeling zullen worden herzien. Dit betekend dat een ploeg die van klasse is veranderd, zijn of haar positie in de voorgaande klasse kwijt is en zal worden herberekend naar de nieuwe klassementsindeling.

De wedstrijdcommissie wil zich niet mengen in het herverdelen van gewonnen prijzen en laat dit aan de betreffende ploeg om alsnog zijn of haar prijs op te vragen of laat dit aan de betreffende wedstrijdorganisatie.

We zijn ons er terdege van bewust dat bovenstaande geen populaire beslissing is maar willen er op wijzen dat dit een voortvloeisel is uit de, door de leden zelf, gekozen variant.


Als wedstrijdcommissie hebben we per ploeg de afweging gemaakt of een herindeling wel of juist niet gerechtvaardigd was. Dit hebben wij als wedstrijdcommissie naar eer en geweten gedaan rekening houdend met eventuele omstandigheden tijdens de geroeide wedstrijden.

Namens de wedstrijdcommissie:

Geeske Roorda
Dennis Klasen

De gewijzigde tussenstand zal een dezer dagen op de site gezet worden

 

Voor de nieuwe klassenindeling, klik hier >>

Voor de nieuwe tussenstand, klik hier >>

 

Terug