Gecorrigeerde sleepwaarden 2014!

18-02-2015 12:17
In de periode 2014-2015 is door Roelf Pot uitgebreid gekeken naar de sleepmethodiek zoals die afgelopen jaren is gehanteerd. Roelf heeft daarover een uitgebreide evaluatie geschreven die terug te vinden is op de FSN-site.
 
Op zaterdag 24 januari jl. heeft Roelf zijn evaluatie uitbereid toegelicht. Op de Algemene Leden Vergadering van de FSN op zaterdag 7 februari is opnieuw aandacht aan dit onderwerp besteed. Daarbij heeft het FSN-bestuur mandaat gekregen van de vergadering om een besluit inzake de aanpassing van het register door te voeren.
 
Het FSN-bestuur heeft besloten de aanbevelingen van Roelf over te nemen. Dat houdt concreet in dat de sleepwaarden die in 2014 zijn gemeten worden gecorrigeerd. In de bijlage zijn de resultaten daarvan terug te vinden. De aanpassingen zullen in het register 2015 worden verwerkt.
 
Het FSN-bestuur stelt de eigenaren van die sloepen in staat om zich alsnog voor een sleepproef in 2015 aan te melden. Dat kan tot maandag 22 februari aanstaande, via www.federatiesloeproeien.nl/inschrijven-slepen/aanmelden-2015/ Voor deze sloepen is geen coulanceregeling van toepassing. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Het FSN bestuur
 

Voor downloaden van de gecorrigeerde sleepwaarden 2014, klik hier >>

 
Terug