FSN Mededeling mbt Klassementen, slepen en bestuur

21-10-2013 12:29
 
 
 
 
 
IJmuiden, 15 oktober 2013
 
 
Onderwerp: Diverse zaken
 
Beste roeiers en organisatoren,
 
Nu tegen het einde van roeiseizoen 2013 staan er weer diverse uitdagingen voor het FSN en de Sleep- en keurcommissie te wachten.
 
In eerdere berichtgeving is al aangegeven dat we de definitieve klassementen pas vaststellen na het slepen in 2014. Dit betekent dat er aan de sloepen welke meedoen voor het Algemeen Klassement geen constructieve aanpassingen mogen verrichten aan de sloep. De prijsuitreiking zal dan ook pas bij de Vecht plaatsvinden. De sloepen welke gesleept moeten gaan worden zullen worden aangeschreven door het FSN. De regel zal zijn dat de top 20 bij de mannen en de top 10 bij de vrouwen gesleept moet worden naast de sloepen welke komend jaar voor hun jaartal gesleept moeten worden.
 
Tussen het FSN bestuur en het HT bestuur is gesproken over de toekomst van het slepen. Wij zijn van mening dat dit het beste kan worden geborgd door het oprichten van een stichting welke zich richt op het slepen. Het FSN bestuur zal binnen deze stichting 2 leden afvaardigen (bestuursleden of aangewezen leden). Het FSN zal haar middelen ten behoeve van het slepen onderbrengen in deze stichting en de HT commissie zal hetzelfde doen. Dit alles zal door contracten tussen beiden worden geregeld.
 
Tevens is gekeken naar de kosten van het slepen. De laatste jaren zijn de kosten behoorlijk toegenomen door onverwachte uitgaven (defecte sleepboot, weersomstandigheden, extra huur slaapboot, etc..) en door de aanpassingen om dit in de toekomst te voorkomen. Hierdoor is de reserve van de sleepcommissie weg. Voor komende jaren is dan ook besloten het slepen te stellen op € 285,- en zal de korting voor FSN leden komen te vervallen.
 
Het bestuur van het FSN zal komend jaar 2 leden laten gaan, te weten Laurens Mulder en ondergetekende. Aangezien dit jaar al eerder een lid is vertrokken is het bestuur dus op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden waaronder een secretaris en een voorzitter. Het bestuur roept dan ook mensen op zich aan te melden voor deze functies. Bij de ALV in februari 2014 kunnen eventuele gegadigden door de leden worden gekozen.
 
Ik hoop iedereen voldoende te hebben geïnformeerd. Eventuele vragen of opmerkingen kunnen via het bekende adres worden gesteld.
 
Met vriendelijke groet,
 
Marco Clots
Voorzitter FSN
 
Om deze brief te downloaden, klik hier....
 
Terug