even tussendoor

25-05-2018 13:50
Beste sloeproeiers en wedstrijdorganisaties,
 
het is mei en het roeiseizoen is aardig op gang.  We deden al leuke wedstrijden, vaak bij mooi weer en het was begin april een fijn weerzien met oude bekenden.
 
Als FSN zijn we trots op het feit dat we met z'n allen het sloeproeien op zo'n sportieve manier beoefenen ondanks de uitdagingen die, zeker in onze sport, op ons pad komen. Het afzien en het gevecht tijdens de race, de ontspannen gezelligheid na afloop. Vele sporten kunnen hier een voorbeeld aan nemen. Onze sport groeit niet voor niets!
 
Natuurlijk zijn er wel regels nodig waar iedere sloep en iedere organisatie zich aan moet houden. Deze hebben m.n. betrekking op veiligheid en eerlijkheid en staan in ons reglement. Als FSN doen we ons uiterste best om deze 2 aspecten te waarborgen. We hebben daarvoor 2 commissies die e.e.a. beoordelen: de wedstrijdcommissie en de sleep- en keurcommissie (kortweg SKC). Beide commissies hebben het mandaat van het bestuur. Daarin hebben ze ook ieder een afvaardiging waardoor de lijnen kort zijn voor het geval er overleg noodzakelijk is.
 
Met z'n allen zijn we de FSN en moeten we deze mensen in ere houden en helpen bij het uitoefenen van hun taken. Dit kost veel vrije tijd en iedereen is serieus met zijn taak bezig. We willen ze daarom even extra in het zonnetje zetten.
 
Bestuur FSN.
Terug