Correctie Sleepproeven 2018

09-05-2018 22:28
Op 25 april jl. is er een mail gestruurd naar alle verenigingen over de sleepproeven 2018. Hierin is aangegeven dat er grondig is gekeken naar sleepproeven. Hier is nu een resultaat uit voort gekomen. Hier treft u de brief van de SKC met het resultaat van het onderzoek naar de sleepwaardes aan. De brief spreekt voor zich. We danken m.n. Roelf Pot voor de energie en tijd die hij ook nu weer in de materie heeft gestoken en ook Marin voor de objectieve ondersteuning en toetsing. 

Het siert de SKC dat ze direct en zeer serieus zijn gaan onderzoeken op het moment dat de grotere afwijkingen werden geconstateerd. Als bestuur hebben we e.e.a. kritisch gevolgd en nagedacht over wat de consequenties moesten zijn van de aanpassing in Cw waardes.   
 
We realiseren ons terdege dat deze consequenties voor de gesleepte sloepen misschien even zuur zal zijn. Eerlijkheid voor alles echter. Dat betekent ook dat we hebben moeten besluiten om  met terugwerkende kracht alle uitslagen van de reeds geroeide races te gaan herberekenen. De gecorrigeerde uitslagen zullen met de betreffende organisaties gedeeld worden. Als een top 3 hierdoor verandert zal overlegd worden hoe hiermee om wordt gegaan. 
 
Hier vindt u het sloepenregister zoals vanaf vandaag van kracht zal zijn en waarmee bij de HT gerekend zal gaan worden. De herberekening van de uitslagen zal z.s.m. plaatsvinden. Wij hopen hier volgende week mee aan de slag te kunnen. 
 
We denken dat e.e.a. recht doet aan hoe we als federatie zo transparant mogelijk willen zijn. Een veilige en eerlijke sport is daarbij ons ultieme doel. De uitslagberekening en dus de onontkoombare "handicapberekening"  middels de Cw waardes zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Onze overtuiging is dat we steeds dichter bij perfectie komen. In het vervolg gaat de watertemperatuur direct meegenomen worden bij de bepaling van de sleepwaardes. 
 
Eventuele correspondentie n.a.v. dit bericht graag naar bestuur@federatiesloeproeien.nl
Terug