ALV 7 februari 2015

07-02-2015 17:37

  

Circa 100 leden bezochten de jaarlijkse ALV, dit jaar in Zaandam. Er waren diverse opbouwende discussies, onder andere over het slepen en de bevindingen en aanbevelingen van Roelf Pot. Er zijn ook diverse besluiten genomen (na stemming), onder andere over aanpassingen van het reglement en de SKC heeft nu het mandaad om op eigen initiatief met de aanbevelingen van Roelf Pot aan de gang te gaan ter verbetering van de sleepmethodiek. De notulen komen half februari beschikbaar op de ledenpagina, evenals de notulen van de organisaties vergadering, het reglement versie 2015 en het vernieuwde handboek voor wedstrijdorganisaties. 

Terug