Aanpassing nominaties per 27 januari 2015!

28-01-2015 20:25

Naar aanleiding van de organisatievergadering op zaterdag 17 januari, zijn er een aantal wijzigingen in wedstrijdnominaties gedaan. Zo heeft de wedstrijdcommissie in overleg met het FSN-bestuur de eerdere sanctie (geen nominaties voor de race in Lemmer) iets milder gemaakt. Lemmer heeft om die reden dus alsnog een nominatie voor hoofdklasse Heren toegewezen gekregen. Daarnaast werd het ook duidelijk dat de Utrechtse Grachtenrace RonDom door wat kleine aanpassingen een nominatie waardig is. Omdat de kalender echter zeer vol is en een complete herverdeling van de nominaties een erg lastige klus is, is besloten om Utrecht dit jaar alleen een nominatie te geven voor de niet-hoofdklassen. Helaas is het zo dat de race in Utrecht samenvalt met de Harlinger kampioenschappen, waardoor de nominaties voor de overige klassen een nieuwe uitdaging geven (twee races op dezelfde datum nomineren leidt tot competitievervalsing). Omdat de twee races op de dezelfde datum zijn en ze daardoor niet alle twee genomineerd hadden kunnen worden, is besloten de nominatie voor de (overige) dames- en herenklassen te splitsen.

In een steeds voller wordende agenda is het een zeer lastige klus om een goede verdeling te vinden in het toekennen van nominaties. De wedstrijdcommissie doet haar uiterste best om een kalender samen te stellen die resulteert in een spannende competitie, rekeninghoudende met:

  • Spreiding in het land en data
  • Lustra
  • Voorgaande jaren
  • Capaciteit van de wedstrijd

Wij betreuren het dat deze kalender in eerste instantie fouten vertoonde, maar hopen dat deze wijziging teams niet belet om aan hun favoriete wedstrijden deel te nemen. Tenslotte wensen wij eenieder een heel sportief en voortvarend sloeproeiseizoen toe.

Wedstrijdcommissie FSN

Voor de definitieve nominaties, klik hier >>

Terug