Aangepaste versie Klasseindeling 2017

08-02-2017 12:41
Bij het publiceren van de klasseindeling 2017, zijn er tot onze spijt een paar slordigheden onopgemerkt gebleven. Samen met de vragen en opmerkingen die we van de teams ontvangen hebben, is de klasseindeling gecorrigeerd. De indeling zoals die nu te lezen is, blijft echter nog onder voorbehoud. Pas na het sleepweekend en dus nadat er eventuele verrassingen verwerkt zijn, wordt de indeling vast gesteld. Met een verrassing wordt o.a. een mogelijk (als gevolg van bijv. een verbouwing) sterk afwijkende weerstandswaarde bedoeld, waardoor een sloep niet langer op geleverde prestatie in te delen is, maar als "nieuwe" sloep ingedeeld moet worden Echter ook na het bekend worden van de nieuwe  weerstandwaarden, kan er in een enkel geval en uitsluitend per sloep nog een wijziging gedaan worden. Deze wijziging heeft dan betrekking op een duidelijk van de verwachting afwijkende prestatie van een sloep. 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de klasseindeling dan kunt u zich via de bekende e-mail adressen richten tot de wedstrijdcommissie en of het FSN bestuur.
 

Klassenindeling 2017 DAMES, klik hier >>
Klassenindeling 2017 HEREN, klik hier >>

Terug