Oproep 2016

De FSN en Sleep- en keurcommissie hebben sinds 2000 veel tijd en energie gestoken in het optimaliseren van het handicapsysteem in onze sloeproeisport. Alle roeisloepen worden eens in de 5 jaar voorzien van een Cw-waarde waarmee de handicapberekening kan worden uitgevoerd. Wanneer er aan sloepen significantie wijzigingen worden uitgevoerd, met een sloep eveneens ter sleep worden aangeboden. Voorts worden de nationaal kampioenen door de FSN opgeroepen om zich te laten herslepen.
 
Een paar jaar geleden is door de ALV ingestemd met een voorstel waarbij is bepaald dat het FSN bestuur ook sloepen kan oproepen voor een (her) sleep wanneer daar in haar ogen reden toe is.
 
Van die mogelijkheid maakt de Federatie Sloeproeien Nederland dit jaar gebruik. Concreet houdt dit in dat de volgende sloepen worden opgeroepen voor een hersleep op 4/5/6 maart aanstaande (de betrokken teams hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen)
 
  • Orkaan (op kosten van FSN)
  • Pulp Fiction (op kosten van FSN)
  • Visbyvaarder (coulanceregeling)
  • Gouteijk (coulanceregeling)
  • Jan v.d. Berg (coulanceregeling)
  • Gia Light (coulanceregeling)
  • Nou-en (coulanceregeling)
  • De Vecht (coulanceregeling)
Naast deze sloepen die verplicht hersleept moeten worden wordt een tweetal sloepen opgeroepen om op vrijwillige basis opnieuw gesleept te worden: 
  • Laura G (coulanceregeling)
  • Twister (coulanceregeling)
Voor verdere toelichting klik hier >>
 

Genoemde sloepen wordt gevraagd zich aan te melden via het inschrijformulier, klik hier >>

 

Namens de FSN en Sleep- en Keurcommissie,

Anne Sjoerd Dikkerboom