Uitslag enquête FSN nominatiesysteem

Op de komende Algemene Ledenvergadering op 23 januari 2016 staat het huidige FSN nominatiesysteem op de agenda. De FSN vroeg de mening over dit systeem aan sloeproeiend Nederland. 271 roei(st)ers vulden de enquête in, waarmee de uitslag representatief is voor alle leden. Bijna 100 respondenten kwamen met aanvullingen, tips en eigen ideeën, super!! 

Bijna 40% geeft aan alle wedstrijden te willen nomineren, terwijl 26% van de roei(st)ers tevreden is met de huidige opzet. 22% Wil minder nominaties, en 26% geeft aan om met 3 klassen te gaan werken. In onderstaande tabel zie je alle percentages. 

De respondenten onvangen binnenkort de reslutaten per e-mail, en het FSN bestuur neemt de resultaten mee in het agendapunt 'de toekomst van het nominatiesysteem' op de ALV in januari.

 

Wat was de aanleiding voor deze enquête?

De druk op de FSN-wedstrijdkalender is de laatste jaren enorm toegenomen. Er worden veel wedstrijden georganiseerd, en dit juichen we uiteraard toe. Maar diverse wedstrijdorganisaties zijn afhankelijk van de nominaties voor het verkrijgen van voldoende deelnemers, waarmee hun evenement rendabel georganiseerd kan worden.

Dilemma’s voor de wedstrijdcommissie bij het toekennen van de nominaties 

 • Te veel wedstrijden die in hetzelfde jaar een lustrum hebben en daarmee recht op nominatie
 • Wedstrijden op dezelfde datum (meestal door link met wisselende datum hemelvaart)
 • FSN programma voorjaar versus programma najaar, 2016 heeft 12 wedstrijden tot de zomervakantie (in 3 maanden) en 6 wedstrijden na de zomervakantie (in 2 maanden)
 • Logische opbouw van wedstrijdzwaarte in nominatieprogramma

Voordelen huidige nominatiesysteem:

 • Kampioenschap/competitie over langere periode
 • Competitie in verschillende klassementen.

Nadelen huidige nominatiesysteem:

 • Zwaar programma door het jaar heen waarbij de nominaties bepalend zijn en niet de vrije keuze van de roeier. Voorbeeld in de Hoofdklasse heren: Minimaal 6 van de 8 wedstrijden in + de HT + de Amsterdamse Grachtenrace (2015) + die lokale (thuis)wedstrijd die niet genomineerd is, zijn voor de meeste teams erg veel
 • Veelal teleurstelling bij organisaties die niet genomineerd kunnen worden
 • Je kan in het huidige nominatiesysteem elkaar nog steeds ontlopen (Twirre en ’t Anckertje hebben elkaar seizoen 2015 in de 1e klasse heren nauwelijks getroffen)
 • Veel sloepen roeien niet het aantal wedstrijden voor de competitie
 • Bij het uitvallen van een race door omstandigheden (Grachtenrace 2002) kan in één klap de competitie onder druk komen te staan
 • Fanatieke teams die actief mee roeien in het klassement kunnen bij genomineerde wedstrijden voor een dichte deur staan als de inschrijving stop wordt gezet bij het behalen van het maximaal toelaatbare sloepen (MPM 2015 binnen 1 uur uitverkocht)
 • Wedstrijden die gezien het karakter (grachtenraces) niet goed geschikt zijn om in te halen. Snelle sloepen die achterin starten hebben veel last om de langzame sloepen in te halen. Voor het NK-klassement is dat niet eerlijk omdat de factor pech/geluk een te grote stempel kan drukken.

De mogelijke oplossingen die men kon invullen:

 
 1. Eén onafhankelijke Nederlands Kampioenschap, dus slechts 1 moment waarbij het team moet pieken, maximale voorbereiding.
 2. Meerdere (onafhankelijke) Nederlands Kampioenschappen, afschaffen nominaties. Bijvoorbeeld sprint, kortebaan, lange baan, marathon dus meerdere piekmomenten verspreid over jaar met als uitslag NK per onderdeel maar ook NK overall.
 3. Minder nominaties, bijvoorbeeld 2 in het voorseizoen en 2 in het naseizoen. En dus meer vrije keuze om ook andere leuke/bijzondere/nieuwe evenementen te roeien.
 4. Hoofdklasse en overige klassen van elkaar scheiden bij nominatieverdeling. Meer en eerlijker verdeling voor wedstrijdorganisaties.
 5. Klasse-indeling beperken tot hoofdklasse, 1e klasse en recreatieve klasse, waarbij teams voorafgaand aan het seizoen zelf kunnen bepalen in welke klasse ze willen roeien. Dus vrije keuze waar je wil roeien.
 6. Alle wedstrijden nomineren. Door alle races te nomineren kunnen sloepen bij iedere race punten halen. Bij 50 inschrijvingen krijgt nr. 1  50 punten en nr.50  1 punt. Kleine wedstrijden leveren relatief weinig op en grote races veel. Wie aan het einde van het seizoen de meeste punten haalt wint het NK. 
 7. Kies nummer 7 als je tevreden bent over het huidige nominatie systeem. 
 8. Heb je andere ideeën? Kies dan nummer 8 en vertel ze ons!